อัลตราโซนิก Car Diffuser น้ำมันหอม

อัลตราโซนิก Car Diffuser น้ำมันหอม

เครื่องฟลูอิดไดร์เวอร์แบบใช้คลื่นเสียงความถี่สูงใช้คลื่นเสียงความถี่สูงล้ำเสียงเพื่อทำให้น้ำและน้ำมันหอมระเหยกลายเป็นอนุภาคละเอียดและช่วยกระจายหมอกน้ำเข้าไปในอากาศผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้อากาศดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ