หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
อากาศชื้นวิธีการแยกแยะว่าประจุไฟฟ้าลบ
Apr 18, 2016

1 เพิ่มความชื้นอัลตราโซนิกคือ การใช้การสั่นสะเทือนอัลตราโซนิกจะปล่อยน้ำเข้าไปในหมอก และเพิ่มความชื้น อัลตราโซนิกหมายถึงสำหรับความชื้นคือน้ำหมอกใช้อัลตร้าซาวด์ ฟังก์ชัน

2 ประจุไฟฟ้าลบคือการ ใช้อุปกรณ์อื่น เครื่องกำเนิดไอออนลบสามารถผลิตประจุไฟฟ้าลบ ดังนั้นต้องมีประจุไฟฟ้าลบต้องซื้อเครื่องควบคุมความชื้น ด้วยเครื่องกำเนิดไอออนลบ