หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ลักษณะของอัลตราโซนิกเครื่องทำความชื้น
Apr 18, 2016

แยกเป็นระบบตามไซต์เงื่อนไข ทั้ง สำหรับการสนับสนุนการติดตั้งโรงงานใหม่ และไม่ ตามความเสียหายกับอุปกรณ์เดิม โรงงานเก่า อัพเกรด ขนาดเล็ก

เปียกเหมือนกัน อย่างรวดเร็ว และใหญ่ตั้งเพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม เช่นบินผลิตสิ่งทอ แบ่ง ไฟฟ้าสถิต หยาบหยาบ และใยบอบบาง ปัญหา

รวมเคลื่อนไหวสเปรย์จะผ่านอุปกรณ์ป้องกันน้ำ คุณสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพให้การสเปรย์หยุดเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำ ต่ำเกินไป ไม่มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ ประหยัดต้นทุน