หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
วิธีการใช้เครื่องเพิ่มความชื้นอากาศ
Apr 18, 2016

] เมื่อใช้เครื่องควบคุมความชื้นไม่ได้ความจุเพิ่มความชื้นใหญ่ ดีกว่า ในความเป็นจริง ไม่ต่ำจนเกินไป และไม่สูง ควรอยู่ระหว่าง 40 ~ 60% RH จำนวนควบคุมเครื่องทำความชื้นเพิ่มความชื้นระหว่าง 300-350 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

[II] เครื่องมีข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับคุณภาพน้ำ เช่นชื้นบริสุทธิ์ใช้น้ำบริสุทธิ์ อัลตราโซนิกเครื่องทำความชื้นที่ดีสุด บริสุทธิ์ หรือกลั่นน้ำ เครื่องอุ่นไฟฟ้าใช้น้ำธรรมดา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง