หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
แผ่นกระจายแสงคู่
Apr 18, 2016
กระจายกลางรางการใช้การออกแบบรูปร่างแผ่นกระจายแสงคู่พิเศษดับเบิ้ลเลเยอร์โครงสร้าง วิศวกร โดยให้ปลายหางขึ้นไป แพร่กระจายในกลางร่องเพิ่มรูปร่าง v ที่ด้านบนของช่อง ออกแบบของดิฟฟิวเซอร์คู่ การไหลของอากาศที่ไม่ได้ใช้งานภายในพื้นที่ใช้งาน มันผ่านรูขนาดเล็กมีแชสซี ขึ้นใกล้กับด้านบนของการสูญเสียกระแสอากาศกระจายตามเอว คือค้ากล่าวว่า โค้กขวดเข้าไปในช่องทางกลางของการกระจายแสง อากาศใต้ และหลัง จากการรวบ รวม ร่วมด้านการสร้างภาวะซึมเศร้าการ ประสิทธิภาพของตัวกระจายแสงมีความเข้มแข็ง